Тъй като повечето ресурси за китара онлайн са на английски, реших да съставя този Речник с Китарни термини, които да помогнат с разбирането на различни теми. По-надолу те очаква и картинка, на която можеш и да видиш обозначени на български език частите на китарата.

Пиши ми, ако има някои термини, които съм пропуснала или не разбираш 🙂


 • accidental – алтерационен знак (напр. бемол, диез)
 • acoustic guitar – акустична китара
 • acoustic-electric guitar – електро-акустична китара
 • action – разстоянието между струните и грифа
 • alternate tuning – алтернативен строй – не стандартен
 • alternate picking – редуващо свирене (удар надолу, последван от удар нагоре)
 • amp/amplifier – усилвател
 • arpeggio – арпеж
 • articulation – артикулация, начина на свирене
 • augmented chord – увеличен акорд
 • bar – такт
 • bar line – тактова линия
 • barre chord – акорд с баре
 • bends – бенд (чуждица) – огъване на струната
 • blue note – блу нота (среща се в блуз скалата)
 • body – корпус, тяло
 • BPM/beats per minute – удари в минута – числото, което изпозлваме при метронома
 • bridge – магаренце
 • bridge pins/pegs – клинчета при магаренцето (тези, които задържат струните на място при акустичната китара с метални струни)
 • capo – каподастер
 • chord – акорд
 • chord diagram – диаграма на акорд – изпозлва се за показване на това как се свири даден акорд
 • chromatic scale – хроматична скала
 • classical guitar – класическа китара
 • diminished chord – умален акорд
 • electric guitar – електрическа китара
 • fingerstyle – пръстово свирене
 • flatpick – перце
 • fret – прагче
 • fret wire – металната част, която разделя прагчетата
 • fretboard – гриф – частта, на която си поставяме пръстите
 • fretting hand – ръката, с която държим грифа – при повечето китаристи, това е лявата ръка
 • harmony – хармония
 • harmonics – флажолети
 • headstock – глава
 • humbuckers – хъмбакър (двоен адаптер) – адаптер, при който няма ‘бъз’ (хъм)
 • interval – интервал, разстоянието между две ноти
 • intonation – интонация – колко верен е строят на китарата по грифа ѝ
 • lead guitar – соло китара – китарата, която е водеща и свири мелодията/солото
 • major chord – мажорен акорд
 • major scale – мажорна гама/скала/лад
 • metronome – метроном
 • minor chord – минорен акорд
 • minor scale – минорна гама/скала/лад
 • music stand – нотен пулт
 • nut – нулево прагче
 • neck – гриф
 • palm mute – заглушаване с длан
 • pentatonic scale – пентатоника
 • perfect pitch – отличен музикален слух – способността да идентифицираш точно чута нота
 • pick – перце
 • picking hand – ръката, с която държим перцето – обикновено това е доминиращата ръка
 • pickups – адаптери
 • relief – огъването на грифа напред
 • rhythm guitar – ритъм китара
 • saddle – подложка – частта, която поддържа струната при магаренцето
 • setup – настройване на китарата, но в смисъл за по-добро разстояние между струните и грифа, интонация и огъване на грифа
 • single coil pickup – единичен адаптер (типично може да се види във Fender Stratocaster)
 • soundhole – резонаторен отвор
 • standard tuning – стандартен строй (Ми, Ла, Ре, Сол, Си, Ми)
 • string(s) – струна/струни
 • TAB/Tablature – таблатура
 • time signature – размер
 • tone – тон
 • truss rod – метална ос при електрическите и повечето акустични китари, който се противопоставя на опъна на струните
 •  valve amp/amplifier – лампов усилвател

Акорди

 • A – ла
 • B – си
 • C – до
 • D – ре
 • E – ми
 • F – фа
 • G – сол

Части на китарата